woensdag 25 juli 2012

ENKELE PIKANTE POLITIEKE ZAKEN:

Openbare Werken (OW) HEEFT  tot midden juli dit jaar wat beleidsmaatregelen betreft, slechts 13.8% is gerealiseerd. De directie van Openbare Werken, inclusief Openbaar Groen, bestond tijdens het vorige kabinet uit tien personen. Negen van deze functionarissen zijn ontheven. "Slechts de onderdirecteur droge civieltechnische werken is nog op zijn plaats", stelt het assembleelid.

minister Ramon Abrahams HEEFT reeds zes nieuwe directie functionarissen heeft ontheven. Ook heeft de minister nog eens ongeveer 17 functionarissen gewaardeerd als onderdirecteur op OW.

 

Op Volksgezondheid weet minister Michel Blokland niet eens dat de president in een presidentieel besluit Stephen Comvalius heeft aangesteld als directeur van het Staatsziekenfonds.

 

 

Geen opmerkingen: