woensdag 25 juli 2012

 

 

Stop, seksueel misbruik van onze kinderen.

De bezorgdheid bij ouders en de burger in zijn algemeenheid groeit over het “ gemak” waarmee een kind sexueel wordt misbruikt.De kranten staan elke dag bol over pijnlijke gebeurtenissen die onze jonge kinderen ervaren. Dit is erg schokkend omdat de kinderen weerloos zijn. Wij vernemen deze misdaden via de media die zich vaak richten op extreme gevallen en dat vertekent het algemene beeld. In de artikelen wordt zelden gesproken over de achtergronden van het misbruik, wat de gevolgen zijn voor het slachtoffer en hoe je als ouders kunt voorkomen dat je kind seksueel misbruikt wordt.Dit verwonderd mij niet, omdat het niet de taak is van de media om beleid te maken op dit stuk. Een paar jaar gelden stond een artikel in DWT over een “geestelijke” die zich heeft vergrepen had aan een minderjarige, wat benadrukt dat deze zieke misdadigers van alle rangen en standen kunnen zijn. De wetgeving moet op het  stuk van sexueel misbruik van minderjarigen aangepast worden.

Een oproep naar de NPS assemblee-leden lijkt mij op zijn plaatst dat de aangevraagde verscherping van de wet, zo snel als mogelijk behandeld wordt in de Nationale Assemblee. Paralell met deze inspanning zal ook duurzaam beleid moeten worden geimplementeerd ter voorkoming van deze onvergevelijke zonde.

Het schenden van kinderrechten mogen we onder geen beding toestaan. Een kind is geen koopwaar of sexobject. De handel en sexueelmisbruik van kinderen moet dan ook keihard worden aangepakt. Ook aan het slachtoffer en haar familie dient  de nodige begeleiding gegeven te worden.Nogal wat ouders maken zich ongerust, en zitten met allerlei vragen.Hoe kunnen ouders en school signalen herkennen die mogelijk wijzen op misbruik? Wat kan de hulpverlening aan steun bieden aan slachtoffers? Wat doen politie, justitie en hulpverlening met de plegers? Het is van belang dat in het bijzonder ouders en verzorgers zo veel mogelijk bekend zijn met  het onderwerp, zodat zij niet onnodig ongerust hoeven te zijn en tijdig voorzorgmaatregelen kunnen treffen.

Sunil Oemrawsingh

 

Geen opmerkingen: