zaterdag 31 augustus 2013

Paramaribo, 30 augustus 2013

 

Aan:  de President van de Republiek Suriname

           de heer D. D. Bouterse

           d.t.k.v. de Voorzitter van De Nationale Assemblee

     

Heer President,

 

Ondergetekenden allen leden van De Nationale Assemblee naderen U hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, het volgende ter beantwoording voor te leggen.

 

Overwegende, dat informatie ons  bereikt heeft  dat het  lid van de Counter Terrorism Unit (CTU), Dino Bouterse, op donderdag 29 augustus 2013 is gearresteerd door de Panamese  justitiële autoriteiten in het buitenland en overgedragen aan de Amerikaanse justitie.

 

Leggen de volgende vragen voor ter beantwoording:

ü Kan de President aangeven of bovengenoemde informatie juist is.

 

ü Kan de President/Regering aangeven met welke opdracht de heer Dino Bouterse in het buitenland vertoefde met een diplomatiek paspoort.

 

 

Hoogachtend,

w.g.

R.Randjietsingh, G.Castelen, W.Jessurun, R.Wijdenbosch, A.Gajadien, M.Jogi, A.Tjin-A-Tsoi, R.Asabina, G.Kandhai, R.Zeeman

 

Geen opmerkingen: